Turvallisuus sairaalaympäristössä-verkkokoulutus

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
$230€ (jäsenhinta 150€) (alv 0%)
Aloita

Liikkuessasi edustajana sairaalaympäristössä, on huomioitava niin potilaisiin, henkilökuntaan kuin itseesi kohdistuvat turvallisuuden tekijät. Turvallisuuspäällikkö Lasse Kylen Oulun yliopistosairaalasta kannustaa varautumaan epätodennäköiseen ja tiedostamaan turvallisuusriskit jo ennakkoon.

Verkkokoulutus (n 1 h) antaa perustiedot Turvallisuuden huomioimisesta terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti terveysteknologiayrityksissä työskenteleville, mutta sopii myös muiden alojen osaajille, joiden työtehtävään liittyy sairaalaympäristössä työskentely tai vierailut.

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

  • Ymmärtää turvallisuuteen liittyvät perusasiat sairaalaympäristössä
  • Tietää peruskäytänteet vierailuiden sopimisesta, kulkuluvista ja henkilökorttien käytöstä
  • Osaa huomioida säteilyturvallisuuden
  • Ymmärtää mm kuvaamiseen liittyvät vastuut.
  • Tunnistaa henkilökohtaiset ja yrityskohtaiset tarpeet osaamisen kehittämiselle ja tietää mistä hakea lisätietoja
  • Turvallisuusosiossa läpi käytävät asiat ovat yleispäteviä ja on hyvä muistaa, että osittain tieto voi vaihdella sairaalasta riippuen.
  • Yhteyshenkilöltäsi saat lisätietoja sairaalan turvallisuuskäytännöistä ja ohjeista.

Koulutus toteutetaan verkossa. Koulutus koostuu seuraavista osista:

  • Verkkoluento, kesto 45 min 
  • Verkkotentti: vapaasti valittavana ajankohtana luennon jälkeen, noin 15 min
  • Vapaaehtoinen palaute kurssista, n 5 min.