Tietoturva ja -suoja terveydenhuollossa -verkkokoulutus

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
230€ (jäsenhinta 150€) (alv 0%)
Aloita

Koulutuksen tarkoituksena on antaa perustiedot Tietoturvasta ja tietosuojasta terveydenhuollon toimintaympäristöissä terveysteknologian alalla työskenteleville.

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistuja:

  • Tietää Tietoturvan ja tietosuojan velvoitteet
  • Tuntee EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoitteet 
  • Ymmärtää salassapidon ja vaitiolovelvollisuuden vastuun
  • Tunnistaa henkilökohtaiset ja yrityskohtaiset tarpeet osaamisen kehittämiselle ja tietää mistä hakea lisätietoja

Koulutus toteutetaan verkossa. Koulutus koostuu seuraavista osista:

  • verkkoluento, kesto 1h 15 min
  • verkkotentti: vapaasti valittavana ajankohtana luennon jälkeen, noin 15 min
  • vapaaehtoinen palaute kurssista, n 5 min.

Rajaukset:

Koulutus käsittelee Tietosuojaa ja tietoturvaa yleisellä tasolla terveysteknologian toimintaympäristöissä. 

Kouluttajana turvallisuuspäällikkö Pekka Nevalainen, SiunSote – Pohjois-Karjalan Sosiaali- ja terveyspalveluiden ky